ทะเบียนเกษตรกร (ทบก.)

ระบบนำเข้าแปลงเกษตรกร (ssmap)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนและประบปรุงทะเบียนเกษตรกร (ทบก.)

ไขข้อข้องใจ..!? ทะเบียนเกษตรกรด้านพืช กับกรมส่งเสริมการเกษตร